FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Tittelbach Vojtěch

  • 30. červenec 1900, Mutějovice 
  • 16. září 1971, Praha 
  • malíř, kreslíř, restaurátor, grafik, profesor AVU  (Praha, Chodsko)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, byl žákem Maxe Švabinského. Od roku 1959 je profesorem na AVU. V díle často zobrazuje motivy z Chodska, kde žil a tvořil.

Zdroj: www.mekbn.cz