FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Thomayer František

  • 3. březen 1856, Trhanov
  • 18. únor 1938, Praha
  • zahradní architekt, ředitel městských sadů, autor odborných publikací, redaktor (Praha)

O tři roky mladší bratr věhlasného lékaře Josefa Thomayera se vydal ve stopách otce, zámeckého zahradníka, ale mnohonásobně jej předčil a získal uznání jako zahradní architekt a šlechtitel.

Narodil se 3. března 1856 v Trhanově. Mezi léty 1869 a 1871 navštěvoval reálku v Domažlicích. Ještě o prázdninách 1871 nastoupil do učení ke svému otci, kde již po dvou letech získal výuční list a přešel na studia do Prahy na Zemský pomologický ústav. Absolvoval roku 1874.

Mladý František se vydává na zkušenou do ciziny: přes Frankfurt nad Mohanem, Stuttgart a Bockenheim se dostává do Vídně, kde pracuje ve společnosti Gartenbau-Gesellschaft a v roce 1877 absolvuje její školu. Práce a studium ve firemní škole mu přinesla možnost podílet se na velké zakázce, a to zakládání Rothschildovy botanické zahrady. V roce 1878 se přestěhoval do Paříže, kde zůstal téměř šest let. Největší zahradnickou firmu Paříže té doby vlastnil „hlavní pařížský zahradník“ Édouard André a Františkovi se u něj podařilo dosáhnout vysokého postavení.

Není divu, že s takovými zkušenostmi se po návratu do Čech roku 1884 stává městským zahradníkem v Praze (na doporučení svého bratra MUDr. Josefa Thomayera). A hned v roce následujícím je jmenován definitivním zahradníkem Královského hlavního města Prahy. Pod jeho taktovkou se odehrály úpravy mnoha pražských parků a zahrad: parku na Karlově náměstí a u Hlavního nádraží, zahrady Strakovy akademie, Chotkových a Letenských sadů. Připravoval park pro Jubilejní zemskou výstavu, pořádanou roku 1891. Thomayer byl pro své zkušenosti vyhledáván i mnohými soukromými vlastníky zahrad a parků. Věnoval se návrhům sadů v Kolíně, Kralupech a Zruči. Skutečnost, že neprojektuje jen pro město, byla trnem v oku i některým z jeho blízkých přátel. Po sérii několika udání rezignoval roku 1894.

Založil pak vlastní projektantskou společnost a v Říčanech vedl „Thomayerovy stromkové školky“. Františkova říčanská vila byla oblíbeným místem setkání českých literátů, přátel Františkova bratra Josefa. Kromě úprav soukromých zahrad (Kramářovy vily), se zasloužil o podobu veřejných městských parků například v Mariánských Lázních, Nymburce nebo Chrudimi. Vedle toho byl členem mnoha spolků, publikoval odborné stati – jako zajímavost můžeme uvést Jablka, s podtitulem Výběr pro království české k pěstování nejvíce se hodících 50 druhů jablek. Je autorem knihy České ovoce. Jako první představil českým milovníkům květin chryzantému, stalo se tak roku 1890 na Žofíně, a vypěstoval i několik jejích nových kultivarů: Krákorka, Morel z Říčan, Paní Barbora Svatošová nebo Josef Kořenský.

Stáří Františkovi ztrpčovala ataxie (necitlivost a špatná svalová koordinace) dolních končetin, začátkem 20. let již vůbec nevycházel z bytu. Zemřel 18. února 1938 v Praze.

Zdroje:

http://www.mekbn.cz
http://www.arboretum.wz.cz/historie/obrazky/frantisek-thomayer.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_Thomayer