FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Theobaldus Zacharias ml.

  • 13. červenec 1584, Horní Slavkov 
  • 24. leden 1627, Norimberk 
  • historik, autor odborných publikací, farář  (Domažlice, Újezd sv. Kříže)

V letech 1605-07 byl vychovatelem mladých šlechticů, provázel je na cestách. V té době navštívil Domažlice a sbíral zde prameny pro připravované dějiny husitských válek. Cenný materiál nalezl v knihách z pozůstalosti Prokopa Lupáče. Od roku 1613 působil jako farář v Újezdě sv. Kříže. Ten opustil po bělohorské bitvě. Je autorem německy psaných dějin husitských válek z roku 1609.

Zdroj: www.mekbn.cz