FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Teplý František

  • 5. únor 1867, Marčovice nad Volyňkou 
  • 11. červen 1945, Malenice nad Volyňkou 
  • archivář, historik, kaplan, regionalista  (Klenčí pod Čerchovem)

Zaměnil kněžské povolání za archivní službu. Byl nadšeným milovníkem historie, pilným a zkušeným archivním badatelem. Neprošel však odborným historickým školením a postrádal zejména smysl pro koncepční a kritický výklad. Tyto skutečnosti poznamenaly i jeho a Baarovu knihu Dějiny Klenčí, kde dějiny Klenčí splynuly s dějinami Chodska. K chodské minulosti byl Teplý přiveden právě J. Š. Baarem. Spolu s ním a J. F. Hruškou vydali Chodskou čítanku, Teplý pak vydal Chodové ve sporu s Lomikary a Ze života J. Š. Baara.

Zdroj: www.mekbn.cz