FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Táhlo z Horštejna Severin

  • 1571, Horšovský Týn 
  • tajný písař Desek zemských, autor latinských veršů, šlechtic  (Poběžovice)

Syn nejbohatšího horšovskotýnského měšťana a majitele usedlosti Táhlovský mlýn u rybníka pod Novou Vsí. Bakalářem se stal roku 1595. Poté byl úředníkem České komory, ale jako katolík uprchl po defenestraci do Vídně a vrátil se teprve po bitvě na Bílé hoře. Zasedal na soudech zřízených k vyšetřování odbojných stavů, napomáhal provádění protireformace v západních Čechách. V roce 1626 koupil městečko Poběžovice, kde začal provádět tvrdou rekatolizaci. Značně se obohatil z konfiskací, ale ke konci života téměř o všechno přišel, takže své dceři Kateřině odkázal jen Poběžovice. Byl mecenášem sklářství i hutnictví. Ferdinand II. jej povýšil do rytířského stavu, užíval přídomku z Horštejna a Ronšperka. Je autorem spisu Epithalamion in honorem nuptiarum nobilis. (SVK Olomouc, přírůstkové číslo 35010). Pozn.: Podle J. P. Holého zemřel ve 2. polovině roku 1641, podle Rukověti v roce 1648.

Zdroj: www.mekbn.cz