FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Sysel Vladislav P.

  • 30. duben 1922, Loučim 
  • duchovní, kněz, vikář, čestný občan Bezděkova  (Klatovy, Bezděkov, Domažlice)

Pocházel z dvanácti dětí. Obecnou školu absolvoval v Loučimi, gymnázium v Domažlicích. Vstoupil do semináře v Praze, v letech 1943-1944 byl totálně nasazen v Berlíně, kde prožil nejtěžší letecké útoky spojenců. Roku 1949 byl vysvěcen. Byl jmenován kaplanem v Kralovicích, ale již v říjnu byl zatčen, obžalován z velezrady a odsouzen k 12 letům vězení. Při amnestii byl v roce 1960 propuštěn a poté pracoval krátce na státním statku v Koutě na Šumavě, posléze ve kdyňských strojírnách. V roce 1983 odešel do důchodu, roku 1989 se opět začal věnovat duchovní práci. Pravidelně organizoval poutě do Nových Kostelů. U příležitosti osmdesátin mu bylo uděleno čestné občanství Bezděkova.

Zdroj: www.mekbn.cz