FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Sylván Ján

  • 1493, Trnava 
  • 14. únor 1572, Domažlice 
  • autor latinských veršů, básník, písař  (Horšovský Týn, Domažlice )

Působil jako písař Jana Popela z Lobkovic v Horšovském Týně. Pravděpodobně je autorem českých nápisů z roku 1558 v tamní zámecké kapli, které popisují, jak Jan z Lobkovic získal velkostatek Horšovský Týn od Volfa Dobrohosta z Ronšperka. Nápisy také dokumentují požár Horšovského Týna v roce 1547. Při tomto požáru uhořela i jeho manželka Anna. Po smrti Jana Popela z Lobkovic přišel Ján Sylván roku 1570 do Domažlic. Byl majitelem „sylvánovského domu“ vedle radnice a dvora na Bezděkově, zastával úřad radního. Pochován byl ve starém kostele klášterním, nade dveřmi mu byl zasazen epitaf. Roku 1536 složil píseň Z hlubokosti volám k tobě, všemohoucný věčný Bože, r. 1540 píseň Zpomožiš mi z hoře mého, kterou přejal Jan Roh do kancionálu Písně chval božských. Vydal Písně nové na sedm žalmů kajících a jiné žalmy v roce 1571. Proslavil se svou literární tvorbou jako první slovenský básník, který psal ve svém národním jazyce. Základní údaje o něm zveřejnil již na sklonku 19. stol. domažlický gymnaziální profesor Bohumil Strér. V roce 1957 vydala v Martině Matice slovenská faksimile zpěvníku Písně Jána Sylvána, který vyšel poprvé v r. 1571. Jako doprovodný text je v tomto zpěvníku i vědecká studie, kterou na základě výzkumu v Okresním archivu a v Muzeu Chodska v Domažlicích napsal dr. Boris Bálent. Poz.: Rok úmrtí uvádí Strér 1574, J. P. Holý 1573 a publikace Žili v Horšovském Týně 1573, další prameny 1572.

Zdroj: www.mekbn.cz