FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

prof. Ing. Svačina Josef, DrSc.

  • 29. červen 1923, Milavče 
  • 26. listopad 1997, Praha 
  • technik, stavař, profesor, autor odborných publikací  (Praha )

Narodil se v Milavčích v čp. 77 „U Kubíků“. Absolvoval průmyslovou školu v Plzni. Jako vysokoškolský pedagog působil v Praze na Českém vysokém učení technickém a příležitostně přednášel i na slovenských vysokých školách. Je autorem odborných publikací.

Zdroj: www.mekbn.cz