FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Suchánek Jindřich P.

  • 7. leden 1923, Vyškov 
  • 21. leden 2009, Mrákov 
  • farář, čestný papežský prelát  (Mrákov )

Vystudoval Bohosloveckou fakultu v Českých Budějovicích, kde 26. června 1949 přijal kněžské svěcení z rukou biskupa Josefa Hloucha. Jako duchovní působil v jižních Čechách v Počátkách, v Týně nad Vltavou, Myslívi, jako farář nastoupil do Zavlekova u Horaždovic. Od roku 1974 byl duchovním správcem v Mrákově, kde zůstal sloužit až do konce života. V mrákovské škole vyučoval náboženství i v dobách, kdy to nebylo právě obvyklé. Jeho kázání byla velmi zajímavá a působivá. Pravidlem se stala poutní kázání v německém Eschlkamu, která tam mají již dlouhou tradici. Poslední mši sloužil v Mrákově v předvečer smrti. Dne 29. ledna byl pohřben na místním hřbitově. Obdržel jmenování čestným papežským prelátem.

Zdroj: www.mekbn.cz