FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Stupanus Daniel Mathiades

  • autor latinských veršů  (Domažlice)

Bakalářem se stal v roce 1605. K Novému roku 1606 věnoval svým příznivcům z městské rady v Domažlicích spis Argumenta observantiae... Přání městské radě domažlické, kde jsou vyjmenováni členové rady. Oslavuje např. Tomáše Haussku, jako básníka Václava Chocenského. K sňatku Adamu Artopaeiovi věnoval báseň, ve které chválí jeho skromnost.

Zdroj: www.mekbn.cz