FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Strýhal Otakar

  • 21. říjen 1914, Plzeň 
  • malíř, autodidakt  (Domažlice, Staňkov, Pasečnice)

Vyrůstal jako autodidakt. Za heydrichiády se tajně scházel s plzeňskými malíři (J. Wenigem, F. Kolihou) na Pasečnici. Zajížděli malovat k malíři Augustinovi do Staňkova a s prof. Krátkým k F. Michlovi, Paroubkovi a J. Jindřichovi do Domažlic. V roce 1945 uspořádali v Domažlicích výstavu prací vzniklých v době okupace na Chodsku.

Zdroj: www.mekbn.cz