FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Strér Bohumil

  • 7. březen 1850, Stará Boleslav 
  • 25. únor 1918, Praha 
  • středoškolský profesor, historik, regionalista, autor odborných publikací, archeolog, vlastivědný badatel (Domažlice, Milavče)

Působil jako profesor domažlického gymnázia. Jeden ze zakladatelů Muzea Chodska, velký znalec prehistorie regionu. Vykopával milavečské mohyly a mezi nimi objevil s tamějším farářem Langem proslulý bronzový obětní vozík. (Byl předán do sbírek Národního muzea, kopie je v Muzeu Chodska v Domažlicích.) Je autorem prací Erbovní rodiny v Domažlicích, Rytířské a erbovní rodiny v Domažlicích v 16. a 17. století (Gymnasiální programy 1889), Hradiště Tuhošť na Domažlicku (Gymnasiální programy 1886), Starší majestát Domažlických na Chody (Sborník dějepisných prací bývalých žáků V. V. Tomka 1888), Ves pustá Hořisedla neboli Horosedly u Domažlic (Památky archeologie 15). Pozn.: Jako místo úmrtí uvádí Otomar Hana Prahu, ostatní prameny Domažlice, Kalendárium osobností západních Čech na rok 2000 uvádí jako místo narození Domažlice.

Zdroj: www.mekbn.cz