FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Stránský ze Zap Pavel

  • 1583, Zapská Stránka u Brandýsa nad Labem 
  • 1657, Toruň (Polsko) 
  • historik, spisovatel  (Toruň (Polsko))

Český protestantský historik a spisovatel, aktivní účastník protihabsburského stavovského povstání. Stoupenec krále Fridricha Falckého, od roku 1627 působící v exilu. Je autorem první české vlastivědné encyklopedie Respublica bohemiae (překládáno jako O státě českém), napsané 1633 a vydané poprvé 1634 v nizozemském Leydenu ve známém nakladatelství bratří Elzevírů. Ve svém díle vykládá autor mj. původ města Domažlice. Domažlice také chválí za jejich statečnost při obraně evangelické víry při útoku bavorského vévody Maxmiliána v září 1620.

Zdroj: www.mekbn.cz