FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

RNDr. Stodola Leoš

  • 3. únor 1927, Domažlice 
  • 6. srpen 1953, Sokolov 
  • geolog, autor odborných publikací  (Sokolov)

Narodil se na Bezděkovském předměstí č. 124 (tzv. Hubrovna). Otec byl důstojník v domažlických kasárnách. Studium zahájil na gymnáziu v Domažlicích, maturoval v Písku. Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze. Působil jako oblastní geolog u n. p. Uhelný průmysl. Je autorem prací Zpráva o geologickém výzkumu kaolinových ložisek kolem Kadaně, Podkrušnohorské krystalikum. Zemřel po těžkém úrazu v sokolovské nemocnici.

Zdroj: www.mekbn.cz