FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

ThDr. Steyer Jan Ludvík

  • 1738, Praha 
  • děkan  (Klenčí pod Čerchovem, Domažlice)

Farář působící v Klenčí od roku 1683. Jako domažlický děkan byl činný od 1. 5. 1692 do 24. 8. 1707. V letech 1698-9 nechal postavit kapli Jana Nepomuckého. Pozn.: Otomar Hana uvádí jako místo narození Litoměřice.

Zdroj: www.mekbn.cz