FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Steinbachová Věra

  • 29. září 1945, Polanka nad Odrou 
  • archivářka  (Horšovský Týn)

SVVŠ absolvovala v Bílovci, v letech 1962-1967 vystudovala obor archivnictví na dnešní Masarykově univerzitě v Brně, kde v roce 1983 složila rigorózní zkoušky a získala titul doktorky filozofie. Odbornou archivní dráhu zahájila v Okresním archivu Nový Jičín, v letech 1971-1978 působila ve Státním oblastním archivu v Plzni. Největší část své aktivní archivářské činnosti věnovala okresnímu archivu, později Státnímu okresnímu archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, jehož ředitelkou se stala v roce 1990. Zaměřila se na inventarizaci archivních fondů velkostatků Plasy a Manětín, rozsáhlé inventáře v oblasti zpracování archivů škol a školské správy okresu Domažlice. Psala historické a vlastivědné práce ze západočeského regionu, zvláště Domažlicka. 

Zdroj: www.mekbn.cz