FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

MUDr. Steidl Antonín

  • 31. březen 1832, Domažlice 
  • 28. srpen 1913, Domažlice 
  • lékař, poslanec, statkář, starosta, čestný občan Domažlic  (Domažlice )

Narodil se na domažlickém Dolejším předměstí v rodině tkaničkářského tovaryše. Vystudoval klatovské gymnázium za podpory nadace domažlického děkana P. Antonína Příhody a poté studoval medicínu na pražské univerzitě. Byl spolužákem Jana Nerudy. Stal se předákem studentského hnutí, které se nesrovnávalo s byrokratickou rakouskou vládou. Za tuto svou činnost byl v roce 1853 odsouzen vojenským soudem k trestu smrti. Ten mu byl zmírněn na 12 let těžkého žaláře ve věznicích na Špilberku a v maďarském Munkáczi. V roce 1856 byl amnestován a mohl dokončit studia. Roku 1862 se stal doktorem lékařství a od roku 1866 působil jako osobní lékař v rodině ruského prince Petra Oldenburského. Do Domažlic se vrátil k rodičům na počátku 70. let. V roce 1871 se oženil s dcerou pražského továrníka Karolínou Meissnerovou. Po příchodu do Domažlic si nezařídil ordinaci, ale zakoupil si statek na Baldově a hospodařil tam. Byl u něj hostem K. Kovařovic při svých návštěvách Chodska. A. Steidl se stal členem okresního zastupitelstva, okresním starostou, zemským a říšským poslancem. Za poslance kandidoval proti T. G. Masarykovi. Léčil J. Vrchlického. O přátelství s ním píše Zdeněk Bořek Dohalský v knize Opuštěný stůl. Za zásluhy o výstavbu silnice Domažlice-Tlumačov mu bylo uděleno v červnu r. 1884 čestné občanství Nevolic a Stráže. Za zásluhy o město byl 2. 12. 1903 jmenován jeho čestným měšťanem (občanem). Byl rytířem řádu císaře Františka Josefa, konturem ruského řádu sv. Anny a ruského řádu sv. Stanislava s korunou. Zemřel ve vile ředitele Felixe na domažlickém Hořejším předměstí čp. 98. Pohřben byl 29. 8. 1913 u západní zdi dolejší části domažlického hřbitova. V parčíku pod klášterní zahradou mu byl odhalen 13. 6. 1920 pomník podle návrhu sochaře Č. Vosmíka. Pomník byl postaven péčí Sboru pro postavení Steidlova památníčku, jehož předsedou byl známý veřejný pracovník Max Duffek. Při odhalení pomníku promluvil známý západočeský politik z doby před 1. světovou válkou poslanec Dr. František Lukavský. Pozn.: Otomar Hana v článku Pomník MUDr. A. Steidla uvádí datum, od kdy byl čestným občanem Domažlic (20. 2. 1904), Kalendárium osobností západních Čech na rok 2002 uvádí datum úmrtí 26. 8. 1913. V září roku 2010 byla pokřtěna kniha Marie Korandové Evropan z Domažlic, která věrně zachycuje jeho životní osudy.

Zdroj: www.mekbn.cz