FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Msgre. Stašek Bohumil

  • 17. únor 1886, Klabava u Rokycan 
  • 8. srpen 1948, Praha 
  • kněz, kanovník, politik, redaktor, čestný občan Domažlic  (Praha, Domažlice, Oranienburg, Dachau)

Vystudoval gymnázium v Plzni a teologii v Praze, vysvěcen byl roku 1909. Již v mládí publikoval fejetony a články v Museu, Studentské hlídce, Novém věku... Po tříletém kaplanování v Mýtě se stal kaplanem v Plzni, za 1. světové války byl v roce 1915 vikářem na Vyšehradě. Založil týdeník Mír a postupně stmeloval různé směry v katolických stranách v jedinou stranu lidovou a stal se jejím tajemníkem. Založil deník Lid, potom Lidové listy, kterých se stal šéfredaktorem. V roce 1925 se stal poslancem parlamentu. Roku 1930 se stává předsedou Československé strany lidové. Po zabrání tzv. Sudet v roce 1938 se snažil o jednotu národa, vůdčí myšlenkou bylo, aby se národ připravil na těžké chvíle, které ho čekají. V tomto duchu kázal Stašek při svěcení obnoveného kostela v Rokycanech, několik dní po okupaci v kostele sv. Anežky, v květnu 1939 nad ostatky básníka H. Máchy na vyšehradském hřbitově, kam byly na jeho popud přeneseny po zabrání Sudet z Litoměřic. Staškova činnost proti okupantům vyvrcholila na památné pouti u sv. Vavřinečka u Domažlic 13. 8. 1939. Zúčastnilo se jí podle úředních odhadů na 120 000 lidí. Kázání vyvrcholilo v přísahu stotisícového zástupu, že ať se děje cokoli, český lid svou matku vlast nikdy neopustí, nezradí a až do posledního tlukotu srdce ji bude milovat. Dne 1. 9. 1939 byl zatčen, půl roku byl vězněn na Pankráci, pak převezen do koncentračního tábora Oranienburg, po roce do Dachau, kde byl vězněn až do osvobození. Tam přišel o pravé oko. Po osvobození se v roce 1945 opět zúčastnil Vavřinecké pouti, kde pronesl kázání. Dne 9. 8. 1945 byl jmenován čestným občanem Domažlic. Působil jako sídelní kanovník vyšehradský. Je autorem četných kázání a knih, např. Válka a prozřetelnost boží, Obnova lidské společnosti, Svatý Václav a naše doba, Ještě je záchrana...

Zdroj: www.mekbn.cz