FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

prof. MUDr. Starkenstein Emil

  • 18. prosinec 1884, Poběžovice 
  • 6. listopad 1942, Mauthausen (Rakousko) 
  • lékař, děkan, oběť nacismu  (Poběžovice, Praha, Mauthausen)

Pocházel z židovské lékařské rodiny, kde byl lékařem děd i otec. Lékařského diplomu dosáhl v Praze roku 1909, poté pokračoval ve studiu ve Vídni. V roce 1913 se habilitoval v oboru farmakologie a farmakognosie. Poté začal samostatně přednášet jako asistent. Během 1. světové války byl jako štábní lékař odvelen na frontu. Po vzniku ČSR pokračoval v univerzitní kariéře. Dva roky byl děkanem lékařské fakulty pražské Německé univerzity. V roce 1939 při byl odchodu do Anglie v Amsterodamu zatčen, dopraven zpátky do Prahy, vyslýchán a poté uvězněn v Malé pevnosti v Terezíně. Posléze byl převezen do Mauthausenu, kde zahynul.

Zdroj: www.mekbn.cz