FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Stahl Wenzl

  • 1865, Polžice 
  • 1917
  • politik, poslanec, říšský rada, podnikatel  (Horšovský Týn)

Je typickým příkladem toho, jak díky přirozené inteligenci, pevnému zázemí a pracovitosti bylo možné dosáhnout společenského vzestupu. Sňatkem získal obchod se dřevem a obilím, autoritu si vybudoval svou činností v dobrovolných hasičských spolcích v Srbech a širém okolí. Přes obrovské počáteční obtíže založil a úspěšně řídil zemědělský lihovar v Horšovském Týně, v němž byl až do své smrti předsedou správní rady. Jako úspěšný podnikatel v zemědělství kandidoval v roce 1906 do Říšského sněmu ve Vídni a stal se jeho poslancem za německou agrární stranu. Jako říšský rada a poslanec úspěšně intervenoval ve prospěch svého volebního obvodu, kam patřil i Horšovský Týn.

Zdroj: www.mekbn.cz