FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Stadion Jiří

  • 1. listopad 1844
  • 18. květen 1906, Zbraslav 
  • šlechtic, hrabě, důstojník  (Trhanov)

Jiří Stadion se narodil jako pohrobek 1. listopadu roku 1844. Stal se důstojníkem u 12. hulánského pluku sicilského krále Františka II. Zemřel 18. května 1906 na Zbraslavi u Prahy, kde byl na zotavené. Je pochován na trhanovském hřbitově. Se zemřelým hrabětem Jiřím Stadionem vymřela starší větev Friderikánská a správa panství přešla na linii Filipovskou, konkrétně na jeho bratra, hraběte Filipa Stadiona. Filip Stadion zemřel v roce 1908 jako bezdětný poslední člen rodu Stadionů. V roce 1894 vlastnil hrabě Jiří pozemky - pole, louky, lesy, zahrady i stavební místa - o celkové výměře 4 386.20 ha. Mimo jiné to byly zámek s parkem Trhanov, dvory Zahořany, Stanětice, Postřekov a pozemky při Žofiiných Hutích, dále pivovar v Trhanově, dvě vodní pily, cihelnu či sklárnu v Bedřichových Hutích. Na trh dodával obilí, luštěniny, brambory, skot k chovu, mléko, sýr, pivo, prkna, dříví, zvěř i ryby. Čistý katastrální výnos byl 25504 zlatých a pozemková daň 5889 zlatých a 95 krejcarů. 

Zdroj: www.mekbn.cz