FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Srna Josef

  • 5. říjen 1859, Domažlice 
  • 6. listopad 1923, Domažlice 
  • učitel, ředitel kůru, kulturní pracovník  (Domažlice )

Pocházel z domažlické měšťanské řemeslnické rodiny, byl v příbuzenském vztahu s ředitelem  Antonínem Srnou. (Otec Josef Srna byl bratrancem Antonína.) Maturoval na příbramském učitelském ústavu roku 1879, pokračoval na pražském učitelském ústavu, absolvoval kurs pro průmyslové školy pokračovací a kurs pro odborné učitele měšťanských škol. Ve školním roce 1879-80 učil v Trhanově a od r. 1880 v Domažlicích. Patřil ke spoluzakladatelům Čerchovanu, byl u kolébky Husovy veřejné knihovny a čítárny, působil v učitelské Budči, byl členem okresní školské rady. Byl prvním knihovníkem okresní učitelské knihovny, kterou zakládal. V roce 1904 odešel na školu do Klenčí, kde působil několik let i jako ředitel kůru a knihovník. Patřil k přátelům J. Š. Baara.

Zdroj: www.mekbn.cz