FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Srna Antonín

  • 11. červen 1833, Domažlice 
  • 8. červen 1898, Domažlice 
  • učitel, ředitel školy, vlastivědný pracovník  (Domažlice )

Začal se učit kloboučníkem, poté přešel na podreálnou školu, později na vyšší reálnou školu do Prahy. V roce 1853 dosáhl učitelské způsobilosti. Do Domažlic se vrátil v roce 1861. Nejprve působil na reálce, od roku 1871 na měšťanské škole, kde se r. 1872 stal ředitelem. Jeho zásluhou vznikla v Domažlicích r. 1877 Pokračovací škola průmyslová při měšťanských školách. Antonín Srna zde dělal ředitele, učil i na reálném gymnáziu. Roku 1892 odešel na vlastní žádost na odpočinek, v roce 1898 zemřel a je pochován na novém hřbitově. Byl jedním ze spoluzakladatelů muzea, předsedou přípravného výboru pro založení Občanské knihovny pro lid Domažlic a okolí (1871), působil v učitelských organizacích. Byl i literárně činný, je autorem Místopisu královského města Domažlic. Jedna z domažlických ulic nese jeho jméno. V roce 1893 se podílel spolu s J. Žuvníčkem, V. Kebrlem a M. Duffkem na pořádání hospodářské, průmyslové a národopisné výstavy v Domažlicích. 

Zdroj: www.mekbn.cz