FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Soukup Emil P.

  • 30. červen 1939, Plzeň 
  • kněz, arciděkan, autor čas. článků  (Litoměřice, Lomnice na Lužnicí, Český Krumlov, Domažlice, Plzeň)

Abiturient plzeňského gymnázia. Teologii vystudoval v Litoměřicích, kde byl 24. 6. 1962 vysvěcen na římskokatolického kněze. Po vysvěcení působil až do roku 1969 jako kaplan v Domažlicích, poté byl v Lomnici nad Lužnicí a od roku 1974 do 14. 8. 1993 vedl duchovní správu v Českém Krumlově. Od 15. 8. 1993 působí jako arciděkan opět v Domažlicích. Je autorem četných příspěvků do regionálního tisku. Od září 2001 činný jako arciděkan v Plzni.

Zdroj: www.mekbn.cz