FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Sokolová Barbora

Účastnice revolty proti vrchnosti. Odsouzena za to, že spolu s asi 100 občany dne 4. 5. 1917 kamením hnala a zranila několik postřekovských občanů, kteří se na rozdíl od dílských podřídili nařízení vrchnosti, která omezením sběru dřeva a dobývání pařezů v lesích porušila „stará práva“.

Zdroj: www.mekbn.cz