FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Ing. Smutný Petr

  • 31. leden 1947, Praha 
  • senátor, úředník, ochranář přírody  (Klenčí pod Čerchovem, Domažlice, Praha, Plzeň)

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a pracoval ve zdravotnictví. Do roku 1990 byl bezpartijní, poté čtyři roky členem Čs. strany socialistické. Od roku 1994 je členem ČSSD. Dlouhodobě se zajímá o problematiku ochrany životního prostředí - pracoval na referátu životního prostředí OkÚ jako jeho vedoucí. Senátorem za ČSSD byl zvolen 23. 11. 1996 na čtyřleté volební období, v listopadu 2000 byl zvolen do Senátu opět. V Senátu se stává členem a později předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Žije v Klenčí.

Zdroj: www.mekbn.cz