FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Sloup Antonín

  • 11. březen 1884, Domažlice 
  • 5. říjen 1954, Domažlice 
  • přednosta stanice, vlastivědný pracovník, kronikář, regionalista  (Česká Kubice)

Přednosta stanice na České Kubici. Sestavil úplný místopis královského hraničního města Domažlic, kde shromáždil souvislý přehled držitelů usedlostí včetně předměstí. Toto dílo se bohužel nedochovalo. Dále je autorem pojednání o dějinách domažlického a klenečského poštovnictví.

Zdroj: www.mekbn.cz