FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Slavík Jan

  • 19. květen 1852, Mříčná u Jilemnice 
  • 20. březen 1934, Stará Boleslav 
  • středoškolský profesor  (Domažlice)

V Domažlicích působil od roku 1875, kdy se na gymnáziu stal suplentem latiny a řečtiny. S Aloisem Jiráskem se spřátelil na broumovském gymnáziu. Znovu se setkali na Univerzitě Karlově, kde oba studovali český jazyk a historii. V době Jiráskových návštěv v Domažlicích se stával jeho hostitelem. Slavík působil v Domažlicích na gymnáziu od roku 1875 a již v témže roce se stal aktivním spolupracovníkem knihoven Měšťanské besedy a Řemeslnické jednoty. Jako profesor působil do roku 1910, poté odešel na zdravotní odpočinek.

Zdroj: www.mekbn.cz