FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Slavík Ivan

  • 23. leden 1920, Praha 
  • 24. prosinec 2002, Hořovice 
  • básník, překladatel, autor odborných publikací, středoškolský profesor  (Hořovice, Domažlice )

Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, obory čeština, dějepis a filozofie. V Domažlicích působil na gymnáziu (coby svém prvním učitelském místě) v letech 1948-1952 jako profesor češtiny a filozofie. Je autorem sbírek Snímání, Osten, Stín třtiny, Hlohový vítr, Krůpěje. Přeložil Baudelairovy Květy zla, Kryštofa Kolumba od Paula Claudeta. Překládal Puškina, Lermontova. Žil v Hořovicích. Autor statí a esejů Tváře za zrcadlem. 

Zdroj: www.mekbn.cz