FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Slačík Zdeněk

  • 1930, Hodonín 
  • 20. únor 2014, Domažlice 
  • učitel, sportovec, funkcionář, místostarosta  (Domažlice )

Pocházel z Hodonína, v Domažlicích působil především jako středoškolský učitel na Gymnáziu J. Š Baara. Původním zaměřením byl tělocvikář, vyučoval také biologii a geografii. Mezi jeho zájmy patřila atletika, byl předsedou atletického oddílu Jiskry Domažlice, podílel se na organizaci významných sportovních akcí. Mezi roky 1990 až 1994 zastával funkci místostarosty Domažlic, stál u obnovení domažlické městské policie.

Zdroj: www.mekbn.cz