FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Skala Jan

  • 27. duben 1918, Domažlice 
  • 9. březen 2005, Domažlice 
  • hodinář, hudebník, zpěvák, kulturní pracovník, autor čas. článků  (Domažlice )

Narodil se manželům Aloisu a Josefě Skalovým na Hořejším předměstí ve starobylém domě „u Hubáciů“. Tři generace Skalů byly hodináři a zlatníky a ani Jan neporušil tradici a stal se hodinářem. V houslové hře se učil u Jana Procházky a sedm let potom hrál ve známém tanečním orchestru Josefa Solfronka. Současně působil v orchestru, který vystupoval spolu s Čerchovanem. Po založení hudební školy hrál v oktetu této školy po celou dobu, kdy byl jejím ředitelem Jaromír Jindřich. Působil také v učitelském sboru, řízeném Bohumírem Hachem. Byl i členem amatérského kvarteta, které na veřejnosti vystupovalo jen příležitostně, naposledy na pohřbu Jindřicha Jindřicha. V Čerchovanu zpíval od roku 1935. V roce 1956 vznikl v Domažlicích z popudu Evžena Lišky Kruh přátel dobrého umění s předsedou Jaromírem Jindřichem v čele. Jan Skala se stal členem výboru. Činnost KPDU byla v roce 1958 zastavena. V roce 1979 vznikala z iniciativy Pragokoncertu v republice řada kruhů přátel hudby. V tom domažlickém působil Jan Skala jako jednatel. Manžel J. Skalové. Působil jako aktivista MKS pro oblast hudebního života a organizátor hudebního života. Je autorem čas. článků z oblasti hudebního života v Domažlicích.

Zdroj: www.mekbn.cz