FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Skála ze Zhoře Pavel

  • 10. červenec 1583, Praha 
  • 1640, Freiburg (Německo) 
  • historik, kronikář  (Freiburg)

Narodil se 10. 7. 1583 v Praze, zemřel pravděpodobně roku 1640 ve Freiburgu. Působil jako historik, autor desetidílné česky psané Historie církevní, byl aktivním účastníkem stavovského povstání a stoupencem krále Fridricha Falckého. Po porážce stavovských na Bílé Hoře musel odejít do exilu. Západní Čechy se do ohniska Skálovy pozornosti dostávají v souvislosti s bavorsko-císařskou protiofenzívou na podzim roku 1620. Přitom Skála ze Zhoře zachytil i různé zajímavé epizody a podrobnosti, jako např. dobytí hradu Rýzmberk u Kdyně 12. 10. 1620 císařskými silami pod vedením španělského vojevůdce Marradase.

Zdroj: www.mekbn.cz