FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Schüller Karel

  • 13. červen 1852, Domažlice 
  • 23. říjen 1901, Vídeň 
  • malíř  (Vídeň, Frývaldov, Louka ve Slezsku)

Narodil se na Týnském předměstí čp. 16. Otec byl okresní komisař místního hejtmanství. Absolvoval domažlickou reálku, kde byl jeho učitelem kreslení Jan Čapek, otec spisovatele K. M. Čapka-Choda. Odtud odešel studovat na vídeňskou Akademii umění, po skončení studií strávil nějakou dobu v Mnichově. Poté působil ve Vídni jako malíř fresek a podobizen. Studoval u F. Laufbergera a A. Eisenmengera. Je autorem nástropní fresky v kostelích ve Frývaldově a v Louce ve Slezsku. Krátce byl i dvorním malířem Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Zdroj: www.mekbn.cz