FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Schnabl Antonín

  • 1787, Domažlice 
  • 1852, Domažlice 
  • kronikář, kostelník, mistr polocajkářský, měšťan  (Domažlice )

Patří k předním českým kronikářům a letopiscům 19. století. Domažlický měšťan, mistr polocajkářský a kostelník děkanského chrámu Narození Panny Marie. V rozsáhlých pamětech vedených od roku 1836 zapsal historii města, nejbližšího okolí, ale i události zemské a evropské zpětně od roku 1631. Kroniku nazývá Knihou paměti hodných příhod královského města Domažlic, jakož něco i celé země české. Kronika obsahuje 256 stran textu a předmluvu, se kterou se obrací ke čtenáři. Kronika je uložena v opise v Muzeu Chodska.

Zdroj: www.mekbn.cz