FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Schleiss Antonín

  • 4. listopad 1901, Pasečnice (okr. Domažlice) 
  • 3. říjen 1970, Pasečnice (okr. Domažlice) 
  • zbrojíř RAF  (Pasečnice, Domažlice, Francie, Anglie)

Narodil se v rodině chalupníka Matouše Schleisse matce Josefě, rozené Bílkové. Pocházel ze šesti dětí. Vychodil obecnou a měšťanskou pokračovací školu v Domažlicích, vyučil se kovářem - zámečníkem u kováře v Nevolicích. Dne 26. 7. 1924 vycestoval za prací do Francie, kde setrval v zaměstnání až do okupace Československa. Po vypuknutí 2. světové války se přihlásil k čsl. branné moci a 29. ledna 1940 ho zařadili k 5. baterii 1. dělostřeleckého pluku. Od 1. února do 6. května 1940 prodělal základní výcvik telefonisty, pak absolvoval spojovací školu a zbrojní kurz. Po porážce Francie se dostal do Anglie, kde ho 21. září 1940 zařadili k pomocnému družstvu pro všeobecné služby. Od prosince 1940 do 28. února 1941 prodělal zbrojířský výcvik a 20. března nastoupil jako zbrojíř k 311. čs. bombardovací peruti RAF. Tam sloužil do června 1943, kdy ho již jako četaře přeložili k útvaru No. 8311. Dne 10. srpna 1943 se jako rotný vrátil k Třistajedenáctce, která tehdy sídlila na letišti Tain v Severním Skotsku. U této perutě sloužil až do konce války. Jeho vojenskou službu ocenili medailí Good Conduct a Čsl. vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně. Dne 6. března 1946 získal Čsl. medaili Za chrabrost. Po návratu do Pasečnice zjistil, že jeho rodný dům na sklonku války vyhořel. Za této situace se rozhodl odejít do civilu a dlouhodobě působil v chemické továrně v Mostě. Zůstal svobodný a v létě pravidelně navštěvoval svou sestru paní Pivoňkovou v Pasečnici. V roce 1969 ho postihla mozková mrtvice a zůstal ochrnutý do poloviny těla. Tehdy se natrvalo vrátil do Pasečnice, kde se o něj starala jeho sestra. Ostatky jsou uloženy na hřbitově v Domažlicích.

Zdroj: www.mekbn.cz