FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

doc. Ing. Schätz Miroslav

  • 31. květen 1926, Kdyně 
  • 2004
  • chemik, docent, autor odborných publikací  (Praha)

Narodil se ve Staré Kdyni čp. 77, kde měl jeho otec zámečnictví. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu chemickou a Vysoké učení technické. Působil jako asistent na katedře plastických hmot. Specializoval se na výzkum, výrobu a využití polymerů. Kromě pedagogické a vědecké činnosti na Vysoké škole chemicko-technologické napsal přes 70 odborných prací, z nichž některé byly vydávány i v zahraničí. Je autorem několika stále používaných skript. Mimo VŠCHT působil i na Vysoké škole umělecko-průmyslové a na AVU, kde přednášel nauku o materiálech. Je autorem odborných publikací Kaučuk (1965), Moderní materiály ve výtvarné praxi, Gurmánské suroviny.

Zdroj: www.mekbn.cz