FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Schaeneius Daniel

  • autor latinských veršů, písař, konšel, správce školy, rektor  (Mělník, Písek, Domažlice)

Narodil se po roce 1560 a zemřel po roce 1615. Konšel a městský písař v Domažlicích, humanistický literát. Bakalářem se stal roku 1593, magistrem r. 1596. Poté řídil školu v Mělníku, byl rektorem v Písku. Po smrti ženy odešel do Domažlic, kde byl v roce 1605 přijat za měšťana. Uzavřel sňatek s dcerou Havla Lounského a po její smrti uzavřel již třetí sňatek s Evou, vdovou po Janu Pithopaeovi. Byl důvěrným přítelem Mikuláše Novacia i Jana Campana. V letech 1611-1615 zastával úřad městského písaře, roku 1606 byl konšelem. Ve svém díle se zmiňuje o životě Novacia nebo o povodni v okolí Radbuzy, která postihla oblast od Bělé po Horšovský Týn. (De inundatione gravissima, quae 29. augusti 1609 in partibus Tustensibus acidit - O obrovské povodni, která postihla 29. srpna 1609 Domažlicko).

Zdroj: www.mekbn.cz