FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Sedláček Václav Čeněk P.

  • 5. duben 1918, Měchnov (okr. Benešov) 
  • 21. březen 1999, Zwiesel (SRN) 
  • kněz, převor, augustinián  (Domažlice)

Pocházel z početné rodiny. Jako desetiletý byl přijat do chlapeckého konviktu sv. Tomáše v Praze. Po maturitě na gymnáziu vstoupil v roce 1938 do noviciátu augustiniánského řádu a po teologických studiích byl 30. května 1943 vysvěcen na kněze. Po krátké době přišel do Domažlic, kde byl jako novokněz ustaven v augustiniánském klášteře. V roce 1945 převzal vedení kláštera a byl jmenován převorem. Dne 20. ledna 1949 uprchl před komunisty do Západního Německa. V r. 1959 převzal duchovní správu v obci Langdorf, kde působil jako duchovní 24 let. Zde chtěl být i pochován a nechal si zde vytesat pomník se svým jménem. Stáří prožil v august. konventu ve Zwieselu. Domažlice a jeho klášter navštívil 9. 1. 1990 a od té doby se často vracel a podílel se na obnově kláštera. Dne 6. 6. 1993 oslavil v kostele v Domažlicích 50. výročí svého kněžství. 

Zdroj: www.mekbn.cz