FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Scribonius z Horšova Jindřich

  • 1510, Horšovský Týn 
  • 13. leden 1586, Praha 
  • teolog, autor latinských veršů, administrátor  (Praha)

Český teolog se narodil v roce 1510 v Horšovském Týně. Pocházel z přísně katolické rodiny Píškových (své původní příjmení Píšek si přeložil do latiny-Scribonius). Studoval na univerzitě v Lipsku, kde se stal roku 1529 bakalářem. Roku 1538 získal magisterskou hodnost, mezitím učil pravděpodobně v Plzni. Ve čtyřicátých letech studoval v Itálii a získal tam doktorát obojího práva. Později působil na škole pasovského biskupství. Poté se věnoval kněžské dráze. V letech 1556-1561 byl administrátorem pražského arcibiskupství. Měl podíl na uvedení jezuitského řádu do Prahy. R. 1562 získal spolu s bratrem Matějem od císaře Ferdinanda I. erb a přídomek z Horšova. Svou autoritou, která se projevovala v církevní správě a kulturní politice, měl v pražské kapitule vedoucí postavení až do smrti. Autor českých i latinských spisů. Některá díla má ve svém fondu SVK Plzeň. Strýc Jana Scribonia. Pozn.: Žili v Horšovském Týně uvádí jako  datum narození r. 1508.

Zdroj: www.mekbn.cz