FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Scribonius z Horšova Jan

  • 1626
  • úředník, právník, měšťan (Plzeň)

Úředník pražského arcibiskupa, doktor práv. Na arcibiskupovu přímluvu byl přijat roku 1588 za plzeňského měšťana. Zabýval se obchodem. V letech 1591-1623 zasedal v městské radě, roku 1619 byl jako představitel rady vězněn dobyvatelem města Mansfeldem. Synovec Jindřicha Scribonia.

Zdroj: www.mekbn.cz